Bestuur

Wie zetten onze koers uit?

Reijer Scherrenburg (voorzitter)
Telefoon 06 29950273

Wim Hol (secretaris)
Telefoon 06-12239812

Henk van Lingen (penningmeester)
Telefoon 06 22829250

 

Bankrekeningnummer: NL04 INGB 0002 7482 49
Kamer van Koophandel registratienummer: 40508033