Over het koor

“Muziek is het edelste geschenk van God” Maarten Luther

Sonante Vocale, opgericht op 3 februari 1997, kenmerkt zich door enthousiaste zangers met een grote liefde voor koormuziek. Ze gaan voor kwalitatief hoogstaande uitvoeringen. Door de gezamenlijke passie heerst er een goede sfeer, wordt er hard gewerkt en is er ruimte voor humor. De koorleden komen niet alleen uit omgeving Amersfoort, maar ook uit diverse plaatsen in de provincies Utrecht en Gelderland. Zij zijn bereid om soms wel een uur te reizen om bij Sonante Vocale te mogen zingen.

Als reformatorisch vocaal ensemble wordt klassieke muziek met een Bijbelse boodschap uitgevoerd. We hechten veel waarde aan het uitdragen van die Bijbelse boodschap. Muziek is krachtig en kan een boodschap zo overbrengen, dat zowel zanger als toehoorder geraakt wordt. Een prachtige gave van God, die wij willen inzetten om de Bijbelse boodschap te verwoorden.

De inhoud van de muziek is belangrijk, maar ook de uitvoering. We stellen dan ook hoge eisen aan de uitvoering, en repeteren intensief. Iedereen die meewerkt aan onze concerten draagt daaraan bij, koorleden studeren en solisten en orkestleden zijn professionals.

‘Onze muziek’ laat zich het beste uitvoeren in de kerk. Daar waar in Woord en muziek de grootheid van God en de kleinheid van de mens klinkt.